Skip to content

Leszek Sykulski Posts

Mały leksykon geopolityki

Maly_leksykon_geopolitykiNowość: Leszek Sykulski (red.), Mały leksykon geopolityki, Grategia, Częstochowa 2016, ss. 340, ISBN 978-83-65047-11-3 (print), ISBN 978-83-65047-12-0 (e-book).

Ze wstępu:

Prezentowana publikacja leksykograficzna jest trzecim z kolei tego typu wydawnictwem na rynku polskim[1], będącym odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na pomoce naukowe z zakresu geopolityki.  Dziedzina ta rozwija się coraz dynamiczniej, co widać choćby po wzrastającej z roku na rok liczbie publikacji naukowych na całym świecie[2].

Polskie środowisko, zajmujące się geopolityką akademicką, starało się nadrobić niedobór pomocy naukowych i dydaktycznych w zakresie leksykografii geopolitycznej bieżącymi publikacjami na łamach czasopism naukowych, z „Przeglądem Geopolitycznym” na czele. Na łamach tego właśnie periodyku w latach 2012-2013 był publikowany szereg haseł, które znalazły się w niniejszym tomie[3]. Po kilku latach od publikacji na łamach czasopisma, wydanie haseł w postaci publikacji zwartej wydaje się palącą potrzebą w celu szerszej popularyzacji tematyki geopolitycznej i odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska. Terminy opublikowane na łamach „Przeglądu Geopolitycznego” ponownie przejrzano i zrecenzowano, dodając kilkanaście nowych pojęć.

„Mały leksykon geopolityki” nie stanowi pełnego kompendium wiedzy z zakresu geopolityki. Należy go traktować bardziej jako uzupełnienie i poszerzenie dotychczas wydanych na rynku polskim wydawnictw tego typu. Zespół autorski ma nadzieję, że niniejsza publikacja stanie się kolejnym krokiem w stronę rozwoju rodzimej geopolityki, a także zachęci polskich badaczy do publikowania kolejnych geopolitycznych, leksykonów, słowników, kompendiów i encyklopedii.

Leszek Sykulski

pobierz_ksiazke


[1] Obok: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy z zakresu geografii politycznej i geopolityki, Warszawa 2003; L. Sykulski, Geopolityka. Słownik terminologiczny, Warszawa 2009.

[2] Por. L. Sykulski, Bibliografia geopolityki polskiej (1989-2009). Wybór, Częstochowa 2015; L. Sykulski, Bibliografia geopolityki współczesnej (1989-2009). Wybór, Częstochowa 2014.

[3] Leksykon geopolityki, cz. 1, „Przegląd Geopolityczny” 2012, tom 5, s. 105-176; Leksykon geopolityki, cz. 2, „Przegląd Geopolityczny” 2013, tom 6, s. 111-162.

Geopolityka. Skrypt dla początkujących

geopolityka

 

Tytuł: Geopolityka. Skrypt dla początkujących

Autor: Leszek Sykulski

Oprawa: miękka

Ilość stron: 152

ISBN 978-83-65047-00-7

Książka jest skryptem akademickim z zakresu geopolityki adresowanym do studentów nauk społecznych, humanistycznych i nauk o Ziemi oraz wszystkich zainteresowanych sprawami międzynarodowymi.

Fragment przedmowy:

XXI wiek nie tylko nie obniżył znaczenia wpływu czynników przestrzennych na procesy polityczne, ale i odsłonił nowe pola rywalizacji na fizycznej mapie świata. Znaczenie przestrzeni geograficznej oraz wyobrażeń społecznych na jej temat są obecnie nie do przecenienia. Związki geografii i polityki w sposób nowoczesny zaczęto badać naukowo od połowy XIX wieku. Związane było to z upowszechniającą się rewolucją przemysłową, rozwojem nowoczesnych państw narodowych oraz dynamicznym rozwojem nauk przyrodniczych i społecznych.

Geopolityka, poszukująca związków między przestrzenią geograficzną a wydarzeniami i procesami politycznymi, stała się ważnym elementem składowym kształtowania się świadomości narodowej, a także istotnym narzędziem pomocnym w określaniu interesów i wytyczaniu celów dla państw, mających ambicje mocarstwowe.

Obecnie na świecie zajęcia z geopolityki prowadzone są już nie tylko w hermetycznych akademiach wojskowych i dyplomatycznych, ale także na wielu uczelniach cywilnych. 

Książka jest skryptem akademickim, adresowanym do studentów studiów I stopnia (licencjackich) różnych kierunków nauk społecznych (politologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe, geografia, historia itp.),  a także wszystkich osób zainteresowanych problematyką międzynarodową. Zawiera zwięzły przegląd wybranych zagadnień z teorii geopolityki i historii myśli geopolitycznej.

Publikacja otwiera serię wydawniczą skryptów naukowych pt. „Geopolityka XXI”, gdzie osoby zainteresowane znajdą wybrane zagadnienia z zakresu problematyki bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. 

 

pobierz_ksiazke

Copyright by Leszek Sykulski. Wszystkie wpisy na blogu są na prawie rękopisu; przedruki na inne strony zakazane. Strona wykorzystuje pliki cookies