dr Leszek Sykulski

geopolityka | geostrategia | badania nad Rosją | bezpieczeństwo międzynarodowe

Konsulting

Zapraszam osoby prawne i fizyczne do skorzystania z usług doradczych mojej firmy z obszaru ryzyka geopolitycznego. Oferuję przygotowanie specjalistycznych analiz, raportów i opinii (pisemnych lub ustnych; konsultacje możliwe także online), a także kursy i szkolenia dla analityków.

Ryzyko geopolityczne to rodzaj ryzyka związanego z kwestiami politycznymi, międzynarodowymi i strategicznymi, które mogą wpłynąć na biznes, inwestycje, bezpieczeństwo i stabilność społeczeństw. Obejmuje to zagrożenia i niepewności związane z interakcjami międzynarodowymi, konfliktami, zmianami w polityce rządów, regulacjami międzynarodowymi i innymi aspektami geopolitycznymi. Ryzyko geopolityczne może mieć wpływ na różne sektory, w tym gospodarkę, finanse, handel i bezpieczeństwo.

Przykłady ryzyka geopolitycznego obejmują:

  1. Konflikty zbrojne: Wojny i konflikty zbrojne w danym regionie mogą zakłócić dostawy surowców, prowadzić do wzrostu cen i stworzyć niepewność gospodarczą.
  2. Sankcje międzynarodowe: Narzucenie sankcji przez jedno lub więcej państw może ograniczyć handel i działalność gospodarczą w danym kraju, co wpływa na firmy prowadzące działalność międzynarodową.
  3. Niepewność polityczna: Niepewność związana z przewodnictwem rządów, zmianami politycznymi, wyborami i niepewnością polityczną może wpływać na inwestycje i decyzje biznesowe.
  4. Terroryzm i bezpieczeństwo narodowe: Zagrożenia terrorystyczne i incydenty związane z bezpieczeństwem narodowym mogą wpływać na sektory takie jak turystyka, przemysł lotniczy, infrastruktura i energetyka.
  5. Spory graniczne: Konflikty i spory graniczne między państwami mogą prowadzić do napięć międzynarodowych i zakłóceń w handlu i dostawach.
  6. Zmiany w polityce handlowej: Decyzje rządów dotyczące taryf, umów handlowych i barier handlowych mogą mieć wpływ na globalne łańcuchy dostaw i działalność eksportową.
  7. Zmiany w polityce międzynarodowej: Zmiany w relacjach międzynarodowych, takie jak sojusze, porozumienia międzynarodowe i polityka zagraniczna państw, mogą wpływać na kontekst międzynarodowy dla działalności biznesowej.

Ryzyko geopolityczne jest ważnym aspektem analizy ryzyka dla przedsiębiorstw, inwestorów, rządów i innych podmiotów. Przewidywanie i zarządzanie ryzykiem geopolitycznym jest istotne dla zachowania stabilności i bezpieczeństwa w globalnym kontekście. Działalność w obszarze ryzyka geopolitycznego obejmuje ocenę, monitorowanie i przygotowanie na ewentualne zagrożenia oraz rozwijanie strategii zarządzania tym ryzykiem.

Gwarantuję dyskrecję.

Kontakt: sykulski@protonmail.com

Powrót na górę
Ta strona używa Cookies. Więcej w polityce prywatności
Aceptuję