dr Leszek Sykulski

geopolityka | geostrategia | badania nad Rosją | bezpieczeństwo międzynarodowe

ekspertyzy

leszek_sykulski_biegly_sadowyPełnię funkcję biegłego sądowego przy Sądzie Okręgowym w Częstochowie w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o polityce, w zakresie bezpieczeństwa państwa i ekstremizmu politycznego.

Wykonuję ekspertyzy zarówno sądowe, jak i prywatne w niżej wymienionym zakresie.

Opinię biegłego sądowego wydaję w:

  – postępowaniu cywilnym,

  – postępowaniu karnym,

  – postępowaniu prywatnym przedsądowym do ewentualnych postępowań sądowych.

Opinię biegłego sądowego wykonuję dla:

 • sądów wszystkich instancji na terenie RP;
 • prokuratur;
 • pozostałych organów administracji centralnej, rządowej i samorządowej;
 • instytucji Unii Europejskiej i NATO (także w języku angielskim).

Zachęcam do współpracy także kancelarie adwokackie.

​​Zakres tematyczny ekspertyz sądowych:

 • przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne;
 • przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej​;
 • przestępstwa przeciwko wyborom i referendum;
 • przestępstwa przeciwko obronności;
 • przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu;
 • rozpowszechnianie, publiczne prezentowanie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym;
 • propagowanie faszystowskiego lub innego totalitarnego ustroju państwa lub nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość.

Ekspertyzy prywatne (pozasądowe) wykonuję dla:

 • osób fizycznych,
 • osób prawnych.

Zakres tematyczny komercyjnych ekspertyz prywatnych (pozasądowych):

 • polityczne i geopolityczne ryzyko inwestycyjne dla korporacji krajowych, międzynarodowych i spółek skarbu państwa.
 • bezpieczeństwo międzynarodowe;
 • obszar tematyczny ekspertyz sądowych.

dr Leszek Sykulski

Kontakt: leszek.sykulski[at]geopolityka.net

Powrót na górę
Ta strona używa Cookies. Więcej w polityce prywatności
Aceptuję