dla studentów

Eberhardt Piotr, Koncepcje geopolityczne Aleksandra Dugina, “Przegląd Geograficzny” 2010, nr 82, z. 2, s. 221-240. [POBIERZ]

Eberhardt Piotr, Koncepcja nawalizmu Alfreda Thayera Mahana, „Przegląd Geograficzny” 2013, nr 85, z. 4, s. 629-654. [POBIERZ]

Eberhardt Piotr, Wizja przyszłej Europy wg mapy rosyjskiej z 1914 r., „Przegląd Geopolityczny” 2013, tom 6, s. 9-16. [POBIERZ]

Eberhardt Piotr, Koncepcja granic powojennej Polski wg Hipolita Gliwica, „Przegląd Geopolityczny” 2012, tom 5, s. 99-104. [POBIERZ]

Eberhardt Piotr, „Rosja i Europa” według Mikołaja Danilewskiego, „Przegląd Geograficzny” 2012, nr 84, z. 4, s. 597-616. [POBIERZ]

Eberhardt Piotr, Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjelléna, „Przegląd Geograficzny” 2012, nr 84, z. 2, s. 313-332. [POBIERZ]

Eberhardt Piotr, Koncepcja Heartlandu Halforda Mackindera, „Przegląd Geograficzny” 2011, nr 83, z. 2, s. 251-266. [POBIERZ]

Eberhardt Piotr, Prekursorzy niemieckiej geopolityki, „Przegląd Geograficzny” 2011, nr 83, z. 4, s. 453-482. [POBIERZ]

Eberhardt Piotr, Rosyjski panslawizm jako idea geopolityczna, „Przegląd Geopolityczny” 2010, tom 2, s. 43-63. [POBIERZ]

Eberhardt Piotr, Polscy prekursorzy idei zjednoczenia politycznego Europy, „Przegląd Geograficzny”, 2010, nr 82 z. 4, s. 509-529. [POBIERZ]

Eberhardt Piotr, Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera, „Przegląd Geograficzny” 2009, nr 81, z. 4, s. 527-549. [POBIERZ]

Eberhardt Piotr, Polish precursors of the idea of the political unification of Europe, “Geographia Polonica” 2009, nr 82, z. 2, s. 35-44. [POBIERZ]

Eberhardt Piotr, Twórcy ukraińskiej geopolityki, „Przegląd Geograficzny” 2009, nr 81, z. 2, s. 145-171. [POBIERZ]

Eberhardt Piotr, Koncepcja „Paneuropy” Richarda N. Coudenhove-Kalergiego, „Przegląd Geograficzny” 2007, nr 79, z.3/4, s. 439-460. [POBIERZ]

Eberhardt Piotr, Prekursorzy i twórcy rosyjskiej geopolityki, „Przegląd Geograficzny” 2006, nr 78, z. 4, s. 455-472. [POBIERZ]

Eberhardt Piotr, Rosyjski eurazjatyzm i jego konsekwencje geopolityczne, „Przegląd Geograficzny” 2005, nr 77, z. 2, s.171-192. [POBIERZ]

Eberhardt Piotr, Geneza niemieckiej koncepcji „Mitteleuropy”, „Przegląd Geograficzny”,  2005, nr 77, z. 4, s. 463-483. [POBIERZ]

Eberhardt Piotr, Zasięg terytorialny Polski w koncepcjach badaczy polskich (1864-1921), „Przegląd Geograficzny”, 1999, 71 z.1/2 – s. 3-25. [POBIERZ]

Koneczny Feliks, On the Plurality of Civilizations [DOWNLOAD]

Kossecki Józef, Podstawy nowoczesnej nauki o cywilizacjach [POBIERZ]

Kosko Bart, Fuzzy Cognitive Maps [POBIERZ]

Sułek Mirosław, Trzy działy prakseologii, „Rocznik naukowy Wydziału Zarządzania w Ciechanowie Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie, z. 1-2, t. II, Ciechanów 2008, s. 51–70. [POBIERZ]

Zapałowski Andrzej, Rola Sił Zbrojnych RP w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego, [w:] M.Hudzikowski, A.Zapałowski (red.), Studia wschodnie: polityka – gospodarka – bezpieczeństwo, Instytut Geopolityki, Częstochowa 2014, s. 9-48. [POBIERZ]

Moje publikacje: / My publications:

academia

Powrót na górę
Ta strona używa Cookies. Więcej w polityce prywatności
Aceptuję