Skip to content

zobowiązania

Przysięga wojskowa

Ja, żołnierz Wojska Polskiego,

przysięgam służyć wiernie

Rzeczypospolitej Polskiej,

bronić jej niepodległości i granic.

Stać na straży konstytucji,

strzec honoru żołnierza polskiego,

sztandaru wojskowego bronić.

Za sprawę mojej Ojczyzny

w potrzebie, krwi własnej ani życia nie szczędzić.

Tak mi dopomóż Bóg.

26 I 2007

 

Ślubowanie oficerskie

 Wierny przysiędze wojskowej, świadom godności oficera Wojska Polskiego,

składam Tobie Ojczyzno, uroczyste ślubowanie.

Będę Ci służył zawsze, wszędzie i w każdej potrzebie.

Będę stał niezłomnie na straży bezpieczeństwa bytu narodu i państwa.

Będę strzegł i pomnażał chlubne tradycje bohaterskich

walk o niepodległość i sprawiedliwość.

Będę sumiennie i odpowiedzialnie wypełniał powierzone mi obowiązki,

wychowywał i szkolił swych podwładnych na prawych i dzielnych,

zdyscyplinowanych i sprawnych żołnierzy.

Będę dbał o honor i dobre imię żołnierza polskiego.

Dobro Rzeczypospolitej Polskiej jest moim prawem najwyższym.

Nigdy Cię nie zawiodę, Ojczyzno!

5 V 2014

 

Ślubowanie doktorskie

Szanowne Doktorantki i Doktoranci!

Po chlubnym zdaniu egzaminów, które prawnie ustanowiono w celu zbadania wiedzy tych, którzy pragną osiągnąć stopień doktora i związane z nim zaszczyty, przybyliście do nas, ażeby w czasie tej uroczystej promocji otrzymać z naszych rąk upragniony tytuł doktorski.

Lecz najpierw należy złożyć ślubowanie, że będziecie przyjmować taką postawę, jakiej wymaga od was otrzymana godność i jakiej my od was oczekujemy.

Złożycie więc ślubowanie,

po pierwsze, że Uniwersytet, w którym zdobyliście ten bardzo wysoki stopień w swych dyscyplinach, zachowacie zawsze we wdzięcznej pamięci i w miarę swych możliwości będziecie wspierać jego sprawy i interesy;

po drugie, że godność, którą wam nadamy, zachowacie czystą i nieskalaną i nigdy jej nie splamicie nieprawymi obyczajami lub hańbiącym życiem;

po trzecie, że badania naukowe w swoich dyscyplinach ochoczo i gorliwie będziecie uprawiać i rozwijać nie z chęci marnego zysku czy dla osiągnięcia próżnej sławy, lecz po to, by tym bardziej krzewiła się prawda i jaśniej błyszczało jej światło, od którego zależy dobro rodzaju ludzkiego.

Czy zgodnie ze swym przekonaniem złożycie takie ślubowanie i przyrzeczenie?

(DOKTORANCI)

Ślubujemy i przyrzekamy.

(DZIEKAN)

Wobec tego nic już nie stoi na przeszkodzie, aby nadać wam zaszczyty, które pragniecie otrzymać. ​

26 XI 2013

Copyright by Leszek Sykulski