Skip to content

autor / author

Leszek Sykulski – nauczyciel akademicki, doktor nauk o polityce, historyk. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Akademii Obrony Narodowej w Warszawie. Ukończył także kurs oficerów rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu (ppor. rez.) i kurs podoficerów rezerwy w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.

Pracował jako adiunkt w Katedrze Bezpieczeństwa Narodowego Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wykładał także w Akademii Obrony Narodowej i Akademii Polonijnej w Częstochowie. W 2015 r. prowadził zajęcia jako profesor wizytujący w Uniwersytecie Saint Jerome w Douala (Kamerun).

Pracował jako analityk ds. bezpieczeństwa międzynarodowego w Kancelarii Prezydenta RP w okresie prezydentury Lecha Kaczyńskiego.

Założyciel Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego (w latach 2008-2009 i 2012-2014 – prezes zarządu, od 2014 r. – prezes honorowy; obecnie także rzecznik prasowy), kwartalnika "Przegląd Geopolityczny" (w latach 2009-2016 – red. naczelny) i portalu Geopolityka.net (red. naczelny). Członek redakcji półrocznika "Ante Portas – Studia nad bezpieczeństwem" i kwartalnika "Geopolitika", wydawanego przez Bułgarskie Towarzystwo Geopolityczne. 

Autor i redaktor naukowy jedenastu książek z zakresu geopolityki.

Odznaczony Medalem Pro Patria.

* * *

Leszek Sykulski – university teacher, PhD in political sciences, historian, a reserve officer of the Polish Armed Forces. He graduated from Jagiellonian University in Cracow, Silesian University in Katowice and National Defence University in Warsaw. He graduated also from General Kosciuszko Military Academy of Land Forces (reserved officers' course; rank: second lieutenant) and from Land Forces Training Center in Poznań (NCO course).

Former assistant professor in Department of National Security at the College of Business and Entrepreneurship in Ostrowiec Świętokrzyski.

He was alsolecturer at National Defence University in Warsaw and Polonia University in Częstochowa. In 2015 was a visiting professor at Saint Jerome University in Douala (Cameroon).

He worked as an international security analyst in the Office of the President of Poland during Lech Kaczyński's presidency.

The founder of the Polish Geopolitical Society (in 2008-2009, 2012-2014 – president, now – honorary president and spokesman), "Geopolitical Review" quarterly (in 2009-2016 – editor-in-chief) and Geopolityka.net internet portal (editor-in-chief). Editor in Polish "Ante Portas – Security Studies" and Bulgarian "Geopolitika". 

Author and scientific editor of eleven books about geopolitics.

Awarded with the medal "Pro Patria".

 

ORCID iD iconorcid.org/0000-0003-1456-7385

Copyright by Leszek Sykulski