Skip to content

Miesiąc: Luty 2018

Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009

sykulski_polska_mysl_geopolityczna_okladkaLeszek Sykulski, Polska myśl geopolityczna w latach 1989-2009, Chorzowskie Towarzystwo Naukowe, Chorzów 2015, ss. 316.

WERSJA ELEKTRONICZNA W PDF DO BEZPŁATNEGO POBRANIA

Rodzima myśl geopolityczna w pierwszych dwudziestu latach III Rzeczpospolitej, sięgając do historii i tradycji polskiej geopolityki, poszukiwała odpowiedzi na problemy związane z rolą Polski w Europie oraz jej tożsamością w skali regionalnej i ogólnoeuropejskiej. Starała się wyznaczać strategie w kategoriach geopolitycznych, czyli uwzględniających uwarunkowania polityczno-przestrzenne, odwołujących się bezpośrednio do położenia geograficznego i jego wpływ na kształtowanie się stosunku sił w regionie i określaniu wektorów polityki zagranicznej. 

(fragment książki)

Książkę w wersji papierowej można kupić TUTAJ

 

Copyright by Leszek Sykulski